Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

Ty pilnuj moich snów i przychodź, kiedy chcesz.

Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie vianadelle nadelle
3456 5c42 390
Reposted fromrisky risky viakattrina kattrina

May 27 2015

3692 d6a2 390
0634 efa3 390
Reposted fromink ink viaheadsbangbang headsbangbang
(10) tumblr
Reposted fromweightless weightless viaheadsbangbang headsbangbang
4455 123c 390

730/2015

Powrót - Mamert Wikszewski

Tęsknotą bzów i szałem róż
Wionęła noc majowa.
Szeptałem jej o wiośnie dusz
Zaczarowane słowa.
I na modlitwy mojej szmer,
Na tajnych słów zaklęcie
Porwało nas do gwiezdnych sfer
Miłosne wniebowzięcie.
Jak biały ptak po niebie wzdłuż,
Jedna się istność niosła.
Dwa skrzydła — były naszych dusz
Promienne, ciche wiosła.
Żeglował ptak po niebie wzwyż,
Gdzie gwiazd się kończy droga,
Gdzie w głuchym śnie wieczystych cisz
Już nie ma nic — prócz Boga.
I leciał ptak do bożych bram,
Gdzie wieczność klucze chowa —
By dwojga dusz wyśpiewał tam
Zaczarowane słowa.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
0100 033c 390
Reposted frombitner bitner viasowaaa sowaaa
5710 d9fb 390
Przybora. 
Reposted fromrol rol viapiksele piksele
8838 ab89 390
Reposted fromrenirene renirene viapiksele piksele

May 25 2015

Reposted frombluuu bluuu viakattrina kattrina
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaheadsbangbang headsbangbang
2204 e8fc 390
A.Ś
6482 2de5 390
Reposted fromshar17666 shar17666 viaheadsbangbang headsbangbang
6701 514b 390
Reposted fromnyaako nyaako vianadelle nadelle
9330 6c8c 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaheadsbangbang headsbangbang
0568 2012 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl